Quality

Oppgaveregisteret - Etablere en ny kategori

Etablere en ny kategori

Stå på det tjenesteområdet hvor du ønsker at kategorien skal legge seg under og velg "legg til kategori" fra nedtrekksmenyen:

mceclip0.png

 

Dialogboksen for kategorien kommer opp:

Angi navnet på kategorien. Navnet på kategorien kan ikke være likt et annet kategorinavn. Navnet vil bli brukt som overskrift i tabell i avtaleverket. 

Kategorien tilknyttes det tjenesteområdet som var aktivt når "legg til ny kategori" ble valgt. Er dette feil kan dette endres ved å velge riktig område i nedtrekksmenyen.


Skal normalt kategorien utføres av en bestemt rolle (oppdragsansvarlig, medarbeider ol) kan dette angis på kategorinivå under feltet "Utføres av rolle". Denne vil arves ned på oppgaver under aktuell kategori så fremt selve oppgaven ikke er satt til bestemt rolle. 

Angivelse av aktivitet kan gjøres på kategori, aktiviteten vil arves ned på alle oppgaver under den aktuelle kategorien, men kan overstyres på enkeltoppgaver.

mceclip0.png

 

Fane for Arbeidsrutine

Likt som på Tjenesteområdet selskapets arbeidsrutine legges inn for kategorien. Arbeidsrutinen kommer videre ut i veileder for oppdrag, men kommer ikke videre med ut i fristlisten. 

 

Fane for Avtale

På denne fanen reguleres det som har med avtalen å gjøre. Den teksten som legges inn her kommer inn i avtalen som etableres i veileder for oppdrag. Se forklaring i feltene:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse