Nyheter i Go

Nyheter uke 12

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Implementert filtrering av merknader per mva-kode i ny mva-melding.
 • Mulig å opprette varelinjer med negativ rabatt (påslag).

Generelle forbedringer

 • Utvidet kontointervallene i kontoplanen for bruk av inn- og utgående mva-koder.
  • Nesten alle kontoer i kontoplanen kan nå benyttes med inngående mva-koder.
  • Utgående mva-koder kan enkelte steder benyttes utenfor 3xxx intervallet, som bl.a muliggjør korrekt mva behandling ved salg av anleggsmiddel med mva, der postering går mot 78xx, tap ved salg av anleggsmidler.
 • Utvidet standard kontoplan med 3 nye kontoer for alle nye klienter som opprettes.
  • 7971 - Justering inngående merverdiavgift fast eiendom
  • 7972 - Justering inngående merverdiavgift maskiner, inventar o.l
  • 7980 - Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

 

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • Ekstern kommentar i timeføringen kan nå settes som påkrevd. Denne innstillingen kan gjøres på alle fakturerbare aktiviteter. 
 • Prosjekt kan settes som påkrevd i timeføringen. Denne innstillingen kan gjøres på alle fakturerbare og ikke-fakturerbare aktiviteter.

mceclip0.png

 

Quality

Generelle funksjoner

 • Planlagte oppgaver for et år, som ikke lengre er en del av tjenesteleveransen, kom ikke frem i visningen under Fremdrift. Dette er nå ordnet.  

 • Redigering av dokumentet Oppdragsspesifikasjon kom med loddrett skrift på Kategorier under kapittel 4. Dette er nå ordnet. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse