Faktura

Hva legger seg hvor i xml fil i en faktura som er sendt fra GO som EHF

  • Hvis det ønskes å plassere gitt info i ulike tag i xml så pr 14.03.2022 så mapper vi ikke/støtter ikke følgende - "AccountingCustomerParty/Party/contact/ID", 
  • Hvis en faktura sendes fra GO som EHF legger følgende informasjon seg i de ulike tagene i xml.
  • Se bilder for eksempler.

mceclip19.png

 

mceclip4.png

 

mceclip8.png

 

mceclip9.png

 

mceclip10.png

 

mceclip14.png

 

mceclip15.png

mceclip16.png

 

 

mceclip6.png

 

mceclip11.png

 

mceclip12.png

mceclip17.png

mceclip18.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse