Regnskap

Diverse avklaringer rundt anleggsmiddel funksjonalitten i GO

Ved salg av et anleggsmiddel, hvordan styres/beregnes MVA?

Hvis et anleggsmiddel skal selges uten mva så styres mva ved salg av gevinst-/tapskonto som er lagt inn på anleggsmiddelgruppen som anleggsmidlet er knyttet opp mot. Så kommer det mva på faktura så sjekk hvilken konto som ligger i anleggsmiddelgruppen og konto i kontoplan.

 

Ved tapsføring av et anleggsmiddel, hvorfor tilbakeføres årets avskrivninger på den måten det gjøres i Poweroffice? 

Forklaringen her er at i Poweroffice Go så gjøres dette etter skattemessig behandling, og derfor avviker nok resultatet litt fra det man kunne forventet.

For at rapportering skal bli i henhold til tidligere rapporteringer må det foretas en manuell føring av den avskrivningen som skulle vært foretatt regnskapsmessig til salgstidspunktet. 

Eksempel: Et anleggsmiddel som er avskrevet med 500kr pr mnd fra jan til juni  og selges juli. Da må du føre kr 3000 som avskrivninger fra oppgjørskontoen som er enten 3800 eller 7800, alt etter om det er tap eller gevinst.

Når denne modulen ble laget, ble avskrivningsfunksjonen laget for ENK, der skattemessige avskrivninger og regnskapsmessige avskrivninger skal være lik. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse