Regnskap

Feilmeldinger ved innsending av MVA-melding

Ved innsending av MVA-melding, hva betyr "Kontonummer mangler for utbetaling av merverdiavgift"?

Hvis du får denne, så betyr det at kontonummer for utbetaling av MVA angitt i Skatteetatens portal ikke er angitt.

mceclip0.png

 

mceclip0.png

 

Ved innsending av MVA-melding, hva betyr "MVA-melding for fellesregistrert virksomheter må sendes inn av rapporterende enhet"?

Feilmeldingen kommer fra Skatteetatens validerings tjeneste. Org. nummer det forsøkes sendt inn på, ser ut til å fremdeles ligge i en fellesregistrering hos Skatteetaten, der dette org. nummeret ikke er rapporterende enhet.

Dere må derfor kontakte Skatteetaten for å få ryddet opp i dette. 

mceclip1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse