Faktura

Hvordan defineres periode-teksten på repeterende faktura?

I fakturainnstillingen kan det settes hake på om de vil ha fakturaperiode tekst på repeterende. Her følger noen eksempler på dette:

mceclip0.png

 

Har laget noen eksempler på hvordan tekst på faktura vil se ut, fra ulike fakturadatoer.

  • Setter du dato 01.xx.xx så vi periode beskrivelsen bli måneden.
  • Setter du dato til den 02. 03. eller 04. vil periodebeskrivelsen bli fra dato etter til dato i neste mnd. Så fakturerer du 02.11.2019 vil beskrivelse på faktura bli 03.11.2019-02.12.2019.
  • Setter du dato til siste i mnd. vil du få beskrivelse fra neste måned. Så har du dato 29.11.2019 vil beskrivelse bli 30.11.2019-28.12.2019.

 

Eksempel 1.

Dato/fakturadato satt til 01.12.2019 – og lages 5 dager før.

Faktura opprettet 26.11.2019 og ser slik ut.

mceclip1.png

 

Eksempel 2.

Fakturadato er 31.12.2019. Sendt ut den 26.12.2019.

Tekst i faktura blir «periode 31.12.2019-30.01.2020.

mceclip0.png

 

 

Eksempel 3

Fakturadato 01.01.2020. Sendt 27.12.2019.

Tekst på faktura «Periode Jan 2020».

mceclip2.png

 

Eksempel 4

Her faktureres klient hver 2 mnd.

Fakturadato er datt til 01.01.2020.

Tekst blir da «Perioden jan-feb 2020»

mceclip3.png

 

Eksempel 5

Faktura dato 01.02.2020 – skal lages 5 dager på forhånd.

Sendt ut på mail den 27.01.2020 – midt på natten.

Skal faktureres «hver 6 mnd.».

Neste fakturadato blir 01.08.2020.

mceclip4.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse