Faktura

Matching av fakturaer til inkasso

På bakgrunn av et krav fra flere av våre inkassointegrasjoner har vi i dag følgende begrensning i matching på reskontro av fakturaer som er sendt til inkasso:

  • Det er ikke mulig å matche to eller flere fakturaer mot en eller flere innbetalinger, hvis en eller flere av fakturaene er i en aktiv inkassosak.
  • Det er fortsatt mulig å matche én inkassofaktura mot én eller flere kreditnotaer.

Årsaken til dette er at integrasjonene ikke ønsker massematching hvor eksempelvis én stor innbetaling er matchet mot 5 ulike fakturaer. Dette fører til at de ikke klarer å behandle innbetalingene riktig i sine systemer.

Ved forsøk på matching av poster som ikke er tillatt matchet, vil bruker få en feilmelding som forklarer at aktuell faktura ikke kan matches.

Løsningen på dette for brukere som opplever feilmelding, er å splitte eventuelle samleinnbetalinger slik at hver inkassofaktura får én motpost.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse