Byrå

Arkiv - lagringsplass pliktig regnskapsdata på partner klienter i PowerOffice Go

 

I Arkivet ligger alle klienter som har vært tilknyttet partnerens partnerkode etter at denne er blitt fjernet.

Listen viser både klienter som venter på at pliktig regnskapsdata skal genereres  og de klienter som allerede er avsluttet og data er generert. 

mceclip1.png


Pliktig regnskapsdata blir etablert under hvert regnskapsår partneren har hatt kunden aktiv, 5 år bak i tid. 

Når klienten har avvikende regnskapsår, ligger dokumentasjon presentert i avslutningsåret, det vil si regnskapsåret juni 2021 - mai 2022 ligger under mappe merket med året 2022 som er året dette regnskapsåret ble avsluttet. 

Partnerperiode versus regnskapsperiode

Partnerperioden, angir perioden partnerkoden har vært aktiv på klienten i Go, satt av systemet og kan ikke endres av bruker.
Regnskapsperioden angis av partneren i dialogen "avslutt kundeforhold" og er perioden partneren har hatt ansvaret for regnskapet til klienten. Ved å trykke på navnet på kunden får bruker tilgang til dialogboksen som ble fylt ut under "avslutning klientforhold", og informasjonen kan endres helt frem til dato for generering av pliktig regnskapsdata. 

Vi gjør oppmerksom på at endres dato for generering av pliktig regnskapsdokumentasjon, vil det også medføre endring av determineringsdato på partnerbruker nede på klienten. 

Partnerbruker står som abonnementsadministrator på klienten

Dersom en bruker tilknyttet partneren står som abonnementsadministrator når dokumentasjon etableres, vil den forbli aktiv på klienten til den blir byttet ut med en annen bruker. 

mceclip0.png


Sletting av arkivmapper

Mappene med pliktig regnskapsdata vil automatisk bli slettet etter 5 års lagringstid. Altså når det sjette året er over blir mappe for år 1 slettet. Dette skjer hvert år den 1. januar. 

Rettighet

Bruker må ha rettigheten "Administrere Arkiv" under Klientadministrasjon, og minst leserettighet til Dokumentsenteret for å kunne utføre alle handlinger nevnt over.


 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse