Nyheter i Go

Nyheter uke 14

Se nyhetene her: 

 

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Implementert del-knapp for eksport av ny mva-melding.
 • Implementert visning for egendefinert periode med avdelingsfilter for ny mva-melding.
 • Implementert felt for juridisk navn på alle kontaktkort som er firma.
 • Implementert multiselect avdelingsfilter i rapportene 
  • Hovedbok
  • Saldobalanse
  • Resultatregnskap

Generelle forbedringer

 • Gjort tiltak som forhåpentligvis skal hjelpe mot tilfeller der ordrelinjer flytter på seg under opprettelse av ordre (fakturautkast).
 • Bilagsføring: Gjort felt for avdelingskode bredere i dropmeny for valg av avdeling.
 • Rettet visningsfeil i rapportene Salg per produkt/Salgsdetaljer per produkt når en varelinje er periodisert.

 

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • Det er nå mulig å søke opp fullførte prosjekter i alle prosjektrelaterte rapporter.
 • Fullførte prosjekter kan også hentes frem i bilagsføringen og i ordreutkastet, slik at etterslep av fakturaer kan føres selv om prosjektet er fullført.

 

Generelle forbedringer

 • I rapporten "Timer per prosjekt" er det fikset en bug hvor hovedprosjekt og delprosjekt ble splittet på to linjer, selv om visningen var på hovedprosjektnivå.

 

Quality

Ny funksjonalitet

 • Det er nå mulig å endre hvordan en frist skal forskyves ved helg- eller helligdag på hver enkelt oppgave. Dette endres i dialogen til oppgaven under innstillinger.

Generelle funksjoner

 • Notat på oppgave fungerer nå på Fremdriftsvisningen på samme måte som på Arbeidslisten. 

 

Byrå/Klient Admin

Ny funksjonalitet

 • Knappen "fjern" som tidligere fjernet partnerkoden på en klient er nå erstattet med en avslutningsprosess "avslutt kundeforhold". Prosessen fjerner partnerkoden samtidig som partner tar stilling til hvilken periode regnskapsdata skal genereres for og legges i arkivet. Se egen artikkel som forklarer prosessen her

  mceclip0.png

 • Det er etablert et eget arkiv i Klient Admin for pliktig regnskapsdata for den perioden som partner har hatt ansvaret for regnskapet til klienter som den avslutter sitt forhold til. Dette er en automatisk prosess, et resultat av prosessen "avslutt kundeforhold", hvor dokumenter genereres ved oppgitt dato, og tas vare på i 5 år til den slettes av systemet. Mer informasjon finnes her. 

Generelle funksjoner

 • Fanen for mva-melding blir nå oppdatert med sist sendte skattemelding for merverdiavgift etter ny oppgave i 2022. 

Finans

Ny funksjonalitet

 • Nye fanekort under Meny > Innstillinger > Bankkontoer: Avtaler & Autorisasjoner
  • Avtalefanen erstatter den tidligere "koble til bank"-knappen - funksjonaliteten ellers er helt lik for tilkobling til DNB og Sbanken
  • Autorisasjoner blir nytt område for administrering av bankautorisasjoner. Dette skal erstatte Bankautorisasjoner som eget punkt i innstillingene, men i en kort overgangsperiode vil begge stiene kunne brukes.

mceclip0.png

mceclip1.png

 

 

Lønn

 • Siste ytelsen for inntektsmelding, omsorgspenger, er med i denne publiseringen. Det jobbes videre med mulighet for å kopiere og lage endringsmelding av innsendt inntektsmelding.
 • For arbeidsforhold av typen "pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold" er fanen "lønn" lagt til slik at informasjon om lønn kan oppdateres for den enkelte ansatte.

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse