Generelt

: LØST 29.04: Feil i utsending av bankavstemmingsfiler fra Eika

Tjenesteleverandør SDC har hatt noen tekniske utfordringer de siste dagene, som kan påvirke enkelte kunder som er tilknyttet Eikabankene.

I tillegg til en forsinkelse i utsending av bankavstemmingsfiler, kan enkelte kunder oppleve å motta filer i dag som inneholder gamle transaksjoner i stedet for de filene som skulle være sendt ut.

Eika melder at kundene vil motta riktige filer i løpet av dagen, og filer som inneholder gamle transaksjoner kan slettes.

 

Oppdatering 28.04: Flere kunder melder om at det fortsatt er feil i bankavstemmingsfiler tilknyttet enkelte Eikabanker i etterkant av problemene nevnt over. SDC jobber med å få rettet dette, vi oppdaterer driftsmeldingen når vi vet mer.

 

Løst 29.04: SDC vil generere en samlefil med alle manglende transaksjoner fra og med 08. april for de kundene som har manglet transaksjoner. Filen vil inneholde transaksjoner til dags dato. Filene genereres og sendes ut fortløpende (Oppgaven er sendt og SDC eArkiv begynner med jobben nå. Vi forventer at de første filene vil komme om noen timer. Siden det produseres en helt ny fil med alle transaksjoner fra forrige korrekte Camt53 (før feilaktige filer 25.4) så vil de siste dagers filer også måtte forkastes. Når importen er komplett vil enkelte kunder sitte igjen med en del feilutsendte filer med transaksjoner bakover i tid. Disse kan slettes.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse