Regnskap

Direkteintegrasjon Swedbank

Status konvertering til regnskapsgodkjente betalinger: Fullført

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Swedbank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til cm@swedbank.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til banken på e-post cm@swedbank.no eller telefon 23 11 62 50, tastevalg 1.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler.

Fra 09.05.22 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med Swedbank, der ettergodkjenning i nettbank ikke er påkrevd. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Swedbank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Slike betalinger krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

  • Ved autorisering av regnskapsgodkjente betalinger, blir bruker som autoriserer betalingene, avkrevd BankID. Brukeren må samtidig ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i nettbanken, for å unngå avvisning i banken.
  • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

mceclip0.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • Swedbank har innført ettergodkjenning i nettbank på alle integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og § 13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har Swedbank bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt tom som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken aktiveres.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For Swedbank har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse