Finans

Direkteintegrasjon Swedbank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med Swedbank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til cm@swedbank.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til banken på e-post cm@swedbank.no eller telefon 23 11 62 50, tastevalg 1.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Swedbank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Slike betalinger krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

  • Ved godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger, blir bruker som godkjenner betalingene, avkrevd BankID. Brukeren må samtidig ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i nettbanken, for å unngå avvisning i banken.

Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved betaling. Vi støtter kun norsk BankID.

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter godkjenning.

mceclip0.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

  • Swedbank har innført ettergodkjenning i nettbank på alle integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og § 13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
  • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har Swedbank bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som godkjenner betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved godkjenning av betalinger. Brukeren som godkjenner må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Hvordan fungerer dette i praksis:

  • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. I bankkontoens innstillinger skal du nå finne en boks for «ettergodkjenning i nettbank». Denne boksen er satt tom som default. For å kunne sende regnskapsgodkjente betalinger, må denne haken aktiveres.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For Swedbank har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

Godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

  • De som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved betaling.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse