Regnskap

Rapportere tilbakegående mva

Skal en virksomhet rapportere tilbakegående mva, må dette i alle tilfeller gjøres manuelt, men bare for den perioden tilbakegående mva skal rapporteres på.

Eksempel:

  • Virksomhet AS ble stiftet 01.01.2022 og ble mva-registrert per 01.03.2022 for levering av tomånedlig alminnelig næring.
  • I perioden 01.01.2022 - 28.02.2022 har virksomheten mva-føringer de ønsker å få med i mva-meldingen for 2 termin 2022. 
  • I Go må klienten først settes opp med manuell rapportering av mva-meldingen i mva-innstillingene og postere meldingen for 2 termin 2022. Virksomheten må ikke overføre mva-meldingen via integrasjon med Altinn/Skatteetaten. Dette fordi mva-meldinger overført til Skatteetatens portal fra et regnskapssystem, kun er mulig å levere/signere og kan verken slettes eller redigeres. Postér også mva-meldingen for 1 termin (terminen som inneholder tilbakegående mva).
  • Mva-melding for 1 og 2 termin 2022 må så konsolideres (slås sammen) til én mva-melding som rapporteres manuelt for 2 termin 2022 i Skatteetatens portal.
  • Videre fjernes hake for manuell rapportering i mva-innstillingene, slik at fremtidige terminer kan leveres via integrasjon.
  • Til slutt må virksomheten påse at det på et senere tidspunkt ikke sendes korreksjonsmelding for 2 termin 2022 via integrasjon, da denne vil overskrive den konsoliderte og manuelt leverte mva-meldingen for denne terminen. Ved korreksjoner i 1 og 2 termin 2022, må konsolidert korreksjonsmelding leveres manuelt på samme måte.

Husk: Det er alltid sist leverte/signerte mva-melding for perioden som gjelder.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse