Regnskap

Rapportere tilbakegående mva

Skal en virksomhet rapportere tilbakegående mva, må mva posteres inn i den første terminen etter mva-registreringen.

Eksempel:

  • Virksomhet AS ble stiftet 01.01.2022 og ble mva-registrert per 01.03.2022 for levering av tomånedlig alminnelig næring.
  • I perioden 01.01.2022 - 28.02.2022 har virksomheten gjort innkjøp de kan kreve fradrag for (jfr merverdiavgiftsloven $ 8-6). Dette skal rapporteres i den første terminen etter mva-registreringen (2 termin 2022). 
  • På en dato mellom 1 mars og 30 april 2022 må gjeldende kostnad(er) tilbakeføres uten mva, og føres inn igjen med mva-kode. Posteringen bør tekstes at dette gjelder tilbakegående mva.
  • Tilbakegående mva blir nå med i mva-melding for 2 termin 2022 og kan rapporteres via integrasjon.
  • Husk å legge merknad på mva-linjer i mva-meldingen der tilbakegående mva er tatt med. Merknaden skal være "Anskaffelser foretatt før mva-registrering".

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse