Nyheter i Go

Nyheter uke 19

Regnskap

Ny funksjonalitet

Implementert en handlingsknapp (Alternativer) i oversikt over mva-meldinger hvor det er mulig å:

 • Opprette en ny mva-melding (korreksjonsmelding) for periode.
  • En tidligere mva-melding for perioden det skal opprettes korreksjonsmelding for, må markeres.
 • Angi en postert mva-melding, innsendt over integrasjon, som oppgjort om betalingen er utført manuelt.
 • Slette et utkast til en mva-melding (korreksjonsmelding).

 

Mobil

Ny funksjonalitet 

Bilagsgodkjenning er tilgjengelig i Poweroffice Go-appen.

 • I bilagsgodkjenning listes alle godkjenningsforespørsler under sine respektive klienter. Man kan godkjenne direkte fra denne listen, eller gå inn på hver enkelt forespørsel, for å godkjenne, avvise, videresende eller returnere.  

 • For å få tilgang til godkjenning på mobil, trenger brukeren tilgang til å sende inn utlegg. (full tilgang på mobil) 

Generelle forbedringer

 • Innstillingsmeny har fått oppdatert design, samt en ny funksjon som overflow-meny. 

 

Finans

Ny funksjonalitet

 • Ny direkteintegrasjon mot Swedbank er publisert. Inkluderer regnskapsgodkjente betalinger for brukere med norsk BankID.

 

Quality
Ny funksjonalitet

 • Veileder, steg generelt: Feltet kontaktperson tar nå med tittel på kontaktperson der dette er oppgitt på kundekortet. 
 • Veileder, steg generelt: Nytt felt for kundeansvarlig. 
 • Oppdrag, Utkast, Aktiv og Arkiv: Det er etablert en alternativ kolonne som viser kundeansvarlig på oppdrag.

Generelle forbedringer

 • Forsendelser til Signant husker nå hvilket valg for signeringsemblemets opptreden som ble valgt på den aktuelle forsendelsen. 

 

Byrå/Klient Admin

Generelle forbedringer

 • Avslutning av kundeforhold:
  - Når ny abonnementsansvarlig skal velges, vises mailadressen til brukerene det kan velges mellom. Kan bidra til å hindre at tildeling skjer til feil bruker. 
  - Dersom en endrer deaktiveringsdato på bruker tilknyttet kunde som det avvikles et kundeforhold til, kan dette utføres uten at dato for pliktig regnskapsdata påvirkes på partneren.  

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

 • Stripe - ny Stripe integrasjon levert av Adwice

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse