Lønn

Rapportert feil fødselsdato for internasjonal ID

Spørsmål: Har rapportert til a-meldingen en ansatt med internasjonal ID. Oppdaget i ettertid at det er regsitert feil fødselsdato på denne ansatte.

 

mceclip0.png

Svar: Hvis du bare endrer opplysninger til "riktig" fødselsdato, klarer ikke Skatteetaten å koble opplysningene sammen. Dette blir dermed registrert "to" ulike personer hos Skatteetaten.  

 

Du retter opp i dette med følgende fremgangsmåte:

1. Sett på sluttdato på arbeidsforholdet slik at sluttdato blir rapportert inn før korrigering av fødselsdato.

  • Hvis det har vært innrapportert lønn mens det var oppgitt feil fødselsdato, korriger dette i en lønnskjøring med lønnskjøringstypen "Korreksjoner". Legg inn lønnen som er kjørt i tidligere lønnkjøringer, men med motsatt fortegn. Lønnen skal korrigeres på den måneden den er kjørt feil. Når alt er korrigert, hent ut A07 for å sjekke at feilrapporteringen er nullet ut.
  • Hvis det ikke har vært innrapportert lønn mens det var oppgitt feil fødselsdato (kun rapportert inn arbeidsforhold), korriger dette ved å sende inn arbeidsforhold pånytt. Send inn arbeidsforhold på nytt for den siste måneden som det tidligere er rapportert arbeidsforhold for.

2. Når feilrapporteringen er korrigert kan du legg inn riktig fødselsdato. Fjern så sluttdato på arbeidsforholdet som du satte i punkt 1 ovenfor. Hvis det tidligere var kjør lønn som ble tilbakeført i punkt 1 over, så kjøres den nå på nytt (når det nå er satt riktig fødselsdato). 

 

Hent ut ny A07 når dette er gjort og sjekk at innrapporteringen stemmer på arbeidsforhold og innrapporterte lønnsdetaljer for den ansatte.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse