Lønn

Avslutning av arbeidsforhold

Vi anbefaler følgende rekkefølge for avslutning av arbeidsforhold:

 • Sett sluttdato
 • Velg årsak til sluttdato
 • Send a-melding 
  • Med en lønnskjøring, eller 
  • Fra Altinnknappen
 • Når godkjent tilbakemelding fra Altinn er mottatt, sett på haken for "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert".
  • Er sluttdato på arbeidsforholdet frem i tid, så må du avvente med å sette på haken for "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert". Haken settes på når den måneden hvor den ansatte har sluttdato er rapportert med a-melding.
 • Har den ansatte feriepenger til gode, så kommer den ansatte med i Lønnskjøringstypen "Feriepenger", selv om haken er på "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert". Haken skal ikke fjernes før oppretting av lønnskjøringstypen "Feriepenger".

Arbeidsforhold skal avsluttes

For å avslutte ett arbeidsforhold; sett inn sluttdato og velg årsak til sluttdato.

mceclip0.png

Sluttdato rapporteres i neste a-melding. Rapportering skjer ved godkjenning av neste lønnskjøring, eller ved å sende inn arbeidsforhold for alle ansatte fra Altinn knappen.

 

Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert

1. Er a-melding sendt og mottatt i Altinn, så kan du hake av for «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert». Etter at haken er satt på:

 • Den ansatte komme ikke med i nye lønnsutkast som opprettes.
 • Arbeidsforholdet blir ikke rapportert med i a-meldingen.
 • Har den ansatte feriepenger til gode, så vil den ansatte komme med i lønnskjøringstypen "feriepenger" med beløpene som er til gode. Faste lønnslinjer som ligger på arbeidsforholdet kommer ikke opp i lønnsutkastet.
 • Ved utbetaling av feriepenger i lønnskjøringstypen "Feriepenger" vil ikke tidligere ansatte som er med i lønnsutkastet der haken er satt på for «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert» bli rapportert med arbeidsforhold.

 

 

2. Dersom man ikke setter på haken for at "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert", så vil:

 • Den ansatte komme med på lønnsutkast som Utelatt:

 • Arbeidsforhold med sluttdato vil bli rapportert inn til Altinn helt til haken for «arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert» er satt på.
 • Opprettes det en lønnskjøringstype "Feriepenger", så vil ansatte som er registrert med sluttdato på arbeidsforholdet kommet opp i lønnskjøringen med Faste lønnslinjer, trekk for feriedager og feriepenger til gode. Den ansatte vil ikke vises som utelukket, men det vil være ett varsel som sier:

 

mceclip0.png

 

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse