Generelt om PowerOffice

Når slettes klienter i GO

Når en klient i GO avsluttes, har man i utgangspunktet lesetilgang til klienten i 12 måneder. Etter dette vil klienten bli slettet, så viktig å få hentet ut den dokumentasjonene man er pliktig å lagre i 5-10 år. Om dere ønsker at klienten skal være "åpen" og tilgjengelig i 5 år, har vi et årsabonnement som heter "Regnskap Nano".

Dette koster kr. 895, - pluss moms for 12 måneder.

Klienter som har vært utløpt i over 10 måneder merkes for sletting om 2 måneder, og slettes når disse to månedene er løpt med mindre det aktiveres et nytt abonnement på klienten. 

Klienter blir slettet uavhengig om de inneholder data eller ikke.

Før en klient slettes vil det sendes ut varslinger.

Det sendes ut varsel på SMS og epost 2 måneder før slettingen gjennomføres til abonnementsadministrator på klienten,

Det sendes så et nytt varsel på epost 1 måned før sletting og et siste varsel på SMS og epost 1 uke før sletting.

Det varsels også i UI, ved at det står i klientmenyen, et stort varsel inne på klienten og i klient admin for Partnere.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse