Lønn

Bestill avstemmingsinformasjon (A06 - A07)

Avstemmingsrapporten bestilles fra Altinn, og den oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for en eller flere perioder.

I Go kan avstemmingsrapporten bestilles fra Altinnknappen. Denne finner du under Meny > Kontakter > Ansatte, eller fra lønnskjøringen Meny > Lønn.

Trykk på Altinn knappen og velg "hent A07":

mceclip0.png

Oppgi år og måned(er) rapporten skal gjelde for. Bestiller du rapport for kun én måned, får du i tillegg oversikt over arbeidsforholdsopplysninger.

mceclip1.png

Etter at du har bestilt, mottar du melding i Go med link til A07. Bestilte A07er kan hentes frem igjen fra Meny > Innstillinger > Hendelseslogg > Kategori "lønn".

mceclip0.png

 

Avstemmingsrapporten A07 inneholder opplysninger om:

  • arbeidsgiveravgift
  • forskuddstrekk
  • inntektsopplysninger per virksomhet du har sendt a-melding for

Du kan også bestille opplysninger per inntektsmottaker om:

  • arbeidsforhold
  • inntekter
  • fradrag
  • forskuddstrekk

Vær oppmerksom på at opplysninger om utleggstrekk ikke er med i rapporten.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse