Timeføring

Jeg ønsker å benytte fleksitid, men uten å føre timer?

For å få dette til, så må de ansatte ha en normaltid lik 0%. Dette kan settes på overordnet nivå i menyen Timeinnstillinger. 

I ansattkortet må det stå Normaltid "vis i timeliste" = Ja.

Timer føres på ordinær tid. Hver time vil gi plusstid. Når de avspaserer så må de bruke en intern aktivitet som heter Avspasering. Denne aktiviteten må være tilknyttet en timeart  "avspasering" med -100% i fleksitidskolonnen.

MEN, hvis det også skal brukes ferie/fravær vil ikke dette fungere siden ferie & Fravær krever at normaltid er angitt. Det må da velges om de skal ha kontroll på fleksitiden eller ferie/fravær. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse