Finans

Bankavstemming i valuta

Det er mulig å bruke både bankavstemmingsfunksjonen og regelmotoren på valutakontoer i Go. Den eneste forutsetningen er at kontoen er definert som en valutakonto i bankkontoinnstillingene og at det kun er ført transaksjoner i aktuell valuta på kontoen, inkludert inngående saldo.

Hvis der fins posteringer i annen valuta enn det bankkontoen er satt opp med, må bankkontoen tilknyttes en ny og "ren" hovedbokskonto, der saldo overføres til denne i bankkontoens valuta. Go må løpende kunne beregne saldo i valuta på hovedbokskontoen og da kan ikke denne inneholde posteringer i blandede valutaer.

Eksempel: En valutakonto i EUR er koblet til HB-konto 1930. På HB-konto 1930 ligger en åpningsbalanse i NOK og/eller posteringer i en annen valuta enn EUR. Det vil ikke være mulig å lese inn bankavstemmingsfil til denne bankkontoen med kobling mot 1930, da Go ikke kan beregne saldo i EUR løpende på denne hovedbokskontoen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse