Lønn

Korrigering av feriepengeavsetninger

Er det benyttet feil sats for feriepenger i lønnskjøring, så kan dette korrigeres med bruk av lønnsartene 993 og 994.

mceclip0.png

Disse to lønnsartene har beskrivelse "Korreksjon av avsatte feriepenger", og denne beskrivelsen kommer ikke med på lønnsslipp.

For å korrigere feil avsetning i lønnskjøring:

  • Benytt lønnskjøringstypen "korreksjoner"
  • Beregn beløpet som er satt av for lite/ mye.
  • Legg inn avviket på de ansatte det gjelder i lønnsutkastet med lønnsartene 993 / 994 .
  • Lønnsartene ivaretar justering av arbeidsgiveravgift.
  • Feriepengelisten oppdateres
  • Bilaget med justeringen blir bokført. 

Gjør oppmerksom på at lønnskjøringen genererer lønnsslipper. Ønskes det ikke at disse skal sendes kan lønnsslipp leveringsmåte endres til utskrift på de ansatte det gjelder.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse