Lønn

Trekk i lønn for ferie

Fra og med inntektsåret 2017 skal trekk i lønn for ferie innrapporteres med en egen inntektsbeskrivelse "Trekk i lønn for ferie" - se Veiledningen til a-ordningen for ytterligere forklaring.

I Go ivaretas dette med lønnsart 101 "trekk i lønn for ferie".

 

Trekk i lønn for ferie

Lønnskjøringstypen "feriepenger" beregner automatisk trekk i lønn for ferie iht antall dager som ligger i innstillingen med lønnsart 101. Er det 25 dager i innstillingen, så kommer det opp 25 dager til trekk.

mceclip0.png

Det er mulig å ikke trekker alle dagene i samme lønnskjøring. Skal det bare trekkes for noen dager så kan antall feriedager endres her på lønnslinjen:

Neste lønnskjøring lønnsart 101 "trekk i lønn for ferie" hentes inn i en lønnskjøring, så vil den vise 8 dager da det er rest feriedager som ikke er trukket ( 25-17=8).

 

Flere arbeidsforhold på en ansatt

Har den ansatte to stillinger i firmaet, f.eks 80% som Fullmektig (kontormedarbeider), og 20% som Kantinebestyrer, så er det flere aktive arbeidsforhold.
Da er det kun arbeidsforholdet som står som "standard" som automatisk kommer opp med lønnsart 101 i lønnskjøringstypen "feriepenger".
Så iht bildet under, så vil det være arbeidsforholdet "fullmektig" som automatisk kommer med ved oppretting av lønnsutkastet med type "feriepenger".

mceclip0.png

Skal det også trekkes i lønn for ferie for det andre arbeidsforholdet, kantinebestyrer, så må lønnsart 101 legges til i lønnskjøringen. Velg arbeidsforholdet som ikke står som standard, kantinebestyrer.

mceclip1.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse