Lønn

Trekk i lønn for ferie

Fra og med inntektsåret 2017 skal trekk i lønn for ferie innrapporteres med en egen inntektsbeskrivelse "Trekk i lønn for ferie" - se Veiledningen til a-ordningen for ytterligere forklaring.

 

I Go ivaretas dette med lønnsart 101 "trekk i lønn for ferie.

Lønnsarten teller ned på dagene som trekkes hvis man ikke trekker alle dagene i samme lønnskjøring. Opprettes det en lønnskjøring hvor lønnsart 101 benyttes så vil den foreslå trekk iht antall feriedager i lønnsinnstillingen. Står det der 25 dager så vil lønnslinjen foreslå det.

Skal det bare trekkes for noen dager så er det mulig:

Neste lønnskjøring lønnsart 101 "trekk i lønn for ferie" benyttes vil den vise 8 dager da det er rest ikke trukket feriedager ( 25-17=8).

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse