Lønn

Registrering av feriepenger til gode på nye klienter

Er dette første året med GO Lønn kan feriepenger til gode fra fjoråret legges inn direkte på den ansatte via Meny > Kontakter > Ansatte > Lønn.

  • Både grunnlag og avsatt beløp legges inn her.
  • Det kan legges inn feriepenger til gode for flere år tilbake i tid. Trykk nedtrekksmenyen for å velge riktig år.

mceclip0.png

Rapporten "feriepenger" oppdateres når "OK" trykkes.

Alternativt kan feriepenger til gode fra tidligere år importeres inn med standardimport import av hittilverdier .

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse