Lønn

Feriepengerapport

Rapporten for feriepenger kjøres ut fra Meny > Rapporter > Lønn > Feriepenger.

Rapporten har egen kolonne for inngående saldo som viser tidligere års avsetning.
Kolonnen "Utbetalt" er sum utbetaling av feriepenger fra tidligere år, og utbetaling av sluttoppgjør for årets opptjening av feriepenger.

Ved oppretting av lønnskjøringstypen "feriepenger" inkluderes alle ansatte som har feriepenger til gode i feriepengelisten inn i lønnsutkastet. Dette gjelder også ansatte med arbeidsforhold hvor det er haket av for "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert.

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse