Lønn

Feriepengerapport

Rapporten for feriepenger kjøres ut fra Meny > Rapporter > Lønn > Feriepenger.

Ved oppretting av lønnskjøringstypen "feriepenger" inkluderes alle ansatte som har feriepenger til gode i feriepengelisten inn i lønnsutkastet.

  • Dette gjelder også ansatte med arbeidsforhold hvor det er haket av for "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert.
  • mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse