Nyheter i Go

Nyheter uke 25

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Implementert avdelingsfilter i balanserapporten.

Generelle forbedringer

  • Hovedbok: Posteringer på samme hovedbokskonto med samme dato sorteres nå etter bilagsnummer.

 

Quality

Ny funksjonalitet

  • På oppgavedialogen under innstillinger kan det nå oppgis hvilken rolle på et oppdrag som fortrinnsvis skal utføre en oppgave når den er valgt på et oppdrag. Det kan velges mellom de roller som er satt på et oppdrag, som i dag er oppdragsansvarlig, kundeansvarlig og medarbeider. Når oppgaven velges under tjenester i oppdragsveileder vil utførende settes ut fra hva som er angitt på oppgaven under innstillinger, og verdien hentes fra genereltsteget på det aktuelle oppdraget. 
    mceclip0.png

  • Knytte et hovedprosjekt til et oppdrag
    Det er nå mulig å legge en tilknytning mellom oppdrag og et hovedprosjekt. Når knytning er foretatt vil timeføring fra frister ta med hovedprosjektet. Inntil videre må delprosjekt settes manuelt. 

Generelle forbedringer

  • Avtaledokumentet "Oppdragsdokumentasjon" hadde en oppgivelse av landkode foran organisasjonsnummer på enkelte kontakter. Dette er nå ryddet opp i og organisasjonsnummeret kommer nå uten landkode. Skulle noen likevel ønske landkode foran, kan flettekode for land legges inn i avtaledokumentet. 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse