Nyheter i Go

Nyheter uke 26

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Implementert alternativ kolonne for eksternt kundenummer i oversikt over repeterende fakturaer.

Generelle forbedringer

  • Rettet feil der vedlegg til mva-melding ikke lot seg åpne etter innsending.
  • Gjort forbedringer som hindrer varelinjer fra å forsvinne fra et ordreutkast ved tregt nettverk.
  • Økt skaleringen av liggende bilag i bilagsføringen for bedre bildekvalitet.

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

  • Innstillinger for Ferie og fravær har nå blitt flyttet ut i menyen som eget punkt. Dere finner innstillingen ved å gå på Meny > Innstillinger > Ferie og fravær

 

mceclip1.png

 

  • Det er kommet nye innstillinger for Egenmeldt sykefravær. Tilgjengelige innstillinger er: Minimumskrav Folketrygden, IA-regler og Egendefnerte regler. Les mer om dette i Ferie og fravær

mceclip2.png

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse