Finans

Bytte av hovedbokskonto tilknyttet en bankkonto med bankavstemming

Driftskontoen i selskapet mitt har gått fra å være en kontantkonto til en kassakredittkonto (eller omvendt) og jeg ønsker å bytte hovedbokskonto. Er det bare å bytte i bankkontoinnstillingene og deretter overføre saldo fra den ene kontoen til den andre?

 

Svar: Nei. Det er litt mer omfattende enn som så, og krever en del manuell jobb. Det enkleste vil være å slette alle de innleste bankavstemmingsfilene på bankkontoen, deretter ompostere saldo til ny hovedbokskonto for så å starte importen på nytt igjen. Kun supportavdelingen kan slette de innleste filene.

Et annet alternativ vil være å endre rapportgruppe på opprinnelig hovedbokskonto, fra «Bankinnskudd, kontanter o.l.» til «Gjeld til kredittinstitusjoner» (eller omvendt). Da kan du fortsette å bruke samme hovedbokskonto, men den vil havne på rett plass i balansen.

OBS: En slik endring vil ha tilbakevirkende kraft, så balansen for tidligere år vil bli misvisende.

Det er også mulig å bytte hovedbokskonto, og ompostere saldoer. Men i tillegg til dette må man oppheve alle matchinger som er gjort på opprinnelig hovedbokskonto og deretter ompostere inngående saldo. Se eksempel:

Her har man endret hovedbokskonto fra 1921 til 1922.

mceclip0.png

 

Deretter omposteres utgående saldo på 1921 over til 1922:

mceclip1.png

 

Nå stemmer saldoene her, men du får en åpen post som tilsvarer åpningsbalansen på ny konto:

mceclip2.png

mceclip3.png

 

Du vil også få en differanse tilsvarende omposteringsbilaget:

mceclip4.png

For å løse dette, må du først inn på «Saldo i bank» og oppheve matchingen på alle transaksjonene som er lest inn.

Deretter må alle postene matches på nytt mot omposteringsbilaget:

mceclip5.png

 

Differansen du får her tilsvarer det som var inngående saldo i bank og i Go på det tidspunktet den aller første bankavstemmingsfilen ble lest inn:

mceclip6.png

 

Den eneste måten å løse dette på er å ompostere et beløp tilsvarende inngående saldo fra omposteringsbilaget og datere det før første innleste bankavstemmingsfil. I dette tilfellet er første fil lest inn 26.11.2018, så her må vi ompostere 1 114 000kr fra dato 15.02.21 til 25.11.2018. Bruk en mellomregningskonto.

mceclip7.png

mceclip8.png

Nå kan alt matches og bankavstemmingen vil fungere som før på den nye hovedbokskontoen.

 

OBS: Dette vil kun fungere dersom aller første bankavstemmingsfil er importert på en dato hvor regnskapet ikke er ferdigrapportert. De fleste vil ikke ha mulighet til å endre saldoene på en konto mange år tilbake i tid, så hvorvidt denne løsningen kan brukes vil avhenge av oppstartsdatoen på bankavstemmingen.

Er datoen i et år som er ferdig rapportert, hvor man ikke kan gå inn og gjøre endringer, må man bruke løsning nr 1 som var å slette alle filene og starte på nytt. Hvis man ikke gjør det, vil aldri differansen vist i bilde 4 forsvinne.Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse