Lønn

Arbeidsforhold

Go har en egen rapport som viser informasjon som ligger på arbeidsforholdet til den ansatte. Rapporten ligger under Meny > Rapporter > Lønn > Arbeidsforhold.

mceclip0.png

Det er mulig å hente inn flere kolonner i rapporten.

Hentes A07 fra Altinn så skal fanen der som viser "arbeidsforhold" inneholde samme informasjon som det du ser i rapporten i Go.

Det kan i kolonnen "ansatt" trykkes på navnet til den ansatte. Da vil kontaktkortet til den ansatte komme opp, og det er i denne visningen mulig å redigere kontaktkortet.

 

Arkiverte ansatte kan hentes inn i rapporten med å hake av for "vis inaktive":

mceclip2.png

 

Kolonnene for "sluttdato" vises som standard kolonne i rapporten. Det vil vises en hake i den alternativ kolonne for "avsluttet og ferdig rapportert" for arbeidsforhold som er merket som ferdig rapportert.
mceclip3.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse