Lønn

Rapportering av antall årsverk

Har behov for en rapport som viser antall årsverk i løpet av ett kalenderår. Fins det i Go?

I rapporten "arbeidsforhold" er det mulig å hente frem alternativ kolonne som viser registrert stillingsprosent og endringsdato for stillingsprosent per arbeidsforhold. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse