Lønn

Ulike feilmeldinger ved henting av skattekort

Ved henting av skattekort, hva betyr "Value was either too large or too small?"

Her er feil i datasystem-id og passord i firmainnstillingene. 

mceclip0.png

 

Ved henting av skattekort, hva betyr "User is not authorized for submittal of reporting service"?

Man får denne når det skal hentes skattekort - Datasystem ID er feil.

mceclip0.png

 

Ved henting av skattekort, hva betyr "Incorrect usnername/password/pin given for user"?

Får du denne kan det ha med at du har duplisert/flere faner opp av samme klient. Fjern disse og eventuelt logge inn og ut igjen i tillegg. Hvis ikke dupliserte faner se neste punkt.

mceclip0.png

 

Se ellers: https://www.altinn.no/hjelp/profil/datasystem--liste-over-feilmeldinger/ 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse