Lønn

Tilleggsinformasjon på lønnsart

Tilleggsinformasjon på lønnsart kan legges til på lønnsartene under fanen "tilleggsinformasjon":

mceclip0.png

Trykk på nedtrekksmeny "inntjeningsforhold", og du får flere valg:

mceclip1.png

 

OBS: Eksemplene under er kun for visning av funksjonaliteten i GO. Dette er ingen fasit på hvilken kombinasjoner som faktisk bør benyttes i hvert enkelt tilfelle. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil bruk av lønnsarter.

 

Skal du rapportere:
1. Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig for en person som er medlem av folketrygden, så legger du inn følgende informasjon (Se veiledning til a-meldingen). Eksempel på spesifisering i PowerOffice:

mceclip2.png

 

2.Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige. (Se veiledning til a-meldingen). Eksempel på spesifisering i PowerOffice:
mceclip3.png

 

3.Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet. (Se veiledningen til a-meldingen). Eksempel på spesifisering i PowerOffice:

mceclip4.png

Her kan opptjent på kontinentalsokkel være ja eller nei.

Vi anbefaler at dere avklarer riktig innberetningsmetode i veiledningen til a-meldingen

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse