Nyheter i Go

Nyheter uke 32

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • Ferie og Fravær: Det er nå mulig å forkorte/endre et sykefravær som er delvis kjørt til lønn. Sykefraværet kan forkortes ned til siste lønnskjørte dato og så kan eventuelt et nytt sykefravær opprettes hvis det er ønskelig. Se hjelpeartikkel.
 • Android Mobil: Stoppeklokke for timeregistrering er nå tilgjengelig også for Android-brukere i appen.

Generelle forbedringer

 • Ferie og Fravær: Ved registrering av fravær vil nå valgt dato vises i fraværsdialogen og ikke dagens dato slik som det har vært tidligere.

 

Finans

Ny funksjonalitet

 • Område for opprettelse av bankautorisasjoner ligger nå kun under Meny > Innstillinger > Bankkontoer > Autorisasjoner. Egen filsti i innstillingene er fjernet.

Generelle forbedringer

 • Det er nå mulig å onboarde integrasjon mot Sbanken via Safari som nettleser.
 • Det er gjort forbedringer i den automatiske bankavstemmingen som skal matche remitteringer dersom transaksjonene vises splittet i bankavstemmingsfilen, men kommer samlet i returbilaget (og omvendt).
 • Eksport av menyen "Venter på autorisasjon" er forbedret slik at betalinger på vent nå er merket med "vent" i alle eksportformatene.
 • Korrigert feil BIC/SWIFT for enkelte kontoserier i Romsdalsbanken.
 • Fornebu Sparebank har byttet navn til Oslofjord Sparebank.
 • Rettet en feil der alle fakturaer som skulle godkjennes til inkasso feilet hvis kun noen av dem manglet påkrevd kontaktinfo. Nå vil kun det som feiler stoppes og resten vil gå videre til inkasso, dersom flere godkjennes samtidig.
 • Konto 7770 er lagt inn som default konto for bankgebyr ved bestilling av DNB-integrasjon.mceclip0.png

 

Lønn

Ny funksjonalitet

 • Tilleggsinformasjon lønn. Skattemessig bosatt land kan settes på lønnsart. Lag èn lønnsart pr ansatt i første versjon. I en senere versjon kommer muligheten for å registrere dette også i lønnskjøringen og på arbeidsforholdet.

Generelle forbedringer

 • Inntektsmeldingen: PowerOffice henter automatisk lønnsinformasjon til beregnet månedslønn fra de tre siste lønnskjøringene. Beløpene er også overskrivbare.

 

Mobil

PowerOffice_Go_app.png PowerOffice Go

Ny funksjonalitet

 • Betaling: Autorisere betaling i appen. Få oversikt over betalinger for godkjenning på tvers av klienter. Du får varsling om godkjente bilag som er klar for betaling. Slå av varslinger fra de klientene du ikke ønsker å bli varslet om. 
 • Reiseregning og utlegg: Utlegg og reiseregninger er nå tilgjengelig i samme meny. Brukeren får mer oversiktlig og brukervennlig brukergrensesnitt, inkludert automatisk tolkning av kvitteringer for dato, beløp og valuta. Web følger samme godkjenningsflyt som før. 
 • Dashboard: Widgets for kundefordringer, leverandørgjeld og Inntekter og kostnader.
 • Dokumentsenter: Få oversikt over dine egen og bedriftens dokumenter som du har tilgang til. Se på dokumentene og legg til nye direkte fra mobilen

 

Quality

 

Ny funksjonalitet

 • Det er nå mulig under innstillinger - oppgaveregisteret å sette ønsket utførende rolle også på Kategori og Tjenesteområde. Dette vil arves nedover så lenge en enkeltjeneste ikke er overstyrt til annen rolle.
 • Det er mulig å redigere ønsket utførende rolle allerede i tabellen under innstillinger- oppgaveregisteret. 
 • Dersom det avvikes fra ønsket utførende på en eller flere tjenester i oppdragets tjeneste og/eller planleggingssteg, og det endres utførende på en oppdragsrolle under steget Generelt, vil bruker bli varslet om at det foreligger overstyringer på oppdraget. Bruker kan da velge å beholde overstyringer eller erstatte overstyringer. 
 • Forhåndssatt utførende rolle på en tjeneste vises nå også ute på Fristdialogen til aktuell tjeneste. 
 • Steg Kartlegging - seksjon Kundekontroll:
  Feltet Fullmektig tar nå med tittel på person der dette er lagt inn på kundekontakten. 

Generelle forbedringer

 • Det er nå en mer tydelig markering av markerte linjer på mørk bakgrunn, slik at det ikke er noen tvil hvilke linjer som behandles videre.
 • Klient Admin - fane Mva-melding: Linken bak klientnavnet fører bruker til den nye mva-meldingen som gjelder fra 2022. 

 

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse