Ferie og Fravær

Fravær delvis kjørt til lønn

 

Når timelønnede ansatte registrerer fravær og bruker en timeart som er koblet mot lønn, så vil dette fraværet bli med i lønnskjøringer.

Det kan oppstå situasjoner hvor et langtidsfravær delvis blir kjørt til lønn og dermed er noe av fraværet låst for redigering.

NB! Lønnskjørt fravær kan ikke redigeres og er det feil på dette fraværet må dette rettes opp med korreksjon på lønn.

Er derimot det lønnskjørte fraværet rett, men lengden på fraværet skal endres eller forkortes, så kan dette gjøres via Ferie og fraværs-modulen. NB! Denne redigeringen er bare mulig å gjøre via web.

 

Oppheve lønnskjørt fravær

 

Ved forsøk på å oppheve et lønnskjørt sykefravær, vil det komme en feilmelding som varsler om at timene først må oppheves i timelisten.

 

mceclip1.png

 

Når uken er opphevet og det forsøkes på nytt å oppheve et fravær for å slette eller endre på dette, vil det vises en melding som gir mulighet til å sette en ny tildato:

 

mceclip2.png

 

I denne dialogen vil det da være mulig å forkorte sykefraværet til siste lønnskjørte dato. Det er ikke mulig å slette fravær som allerede er lønnskjørt. Dialogen vil alltid foreslå siste lønnskjørte dato. Denne kan endres hvis det er ønskelig.

Når dato er valgt og det er trykket på "OK", så vil perioden på sykefraværet forkortes til valgte dato. Oppføringer etter denne datoen slettes i timelisten. Det er nå mulig å opprette en ny sykefraværsperiode hvis dette er ønskelig.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse