Mobil

Timeregistrering i mobil-appen

Se også denne video hvor vi viser timeregistrering i mobil-appen

I denne hjelpesenterartikkelen vil vi vise funksjoner som er spesielt for mobil-appen ved timeregistrering.  Vi viser funksjonene hurtigregistrering fra dashboard, rask tilgang via dashboard og plussknappen, tilgang til timefunksjonen via uttrekksmenyen, longpress på eksisterende timeføring og godkjenning av timer - i mobil-appen. For utfyllende informasjon om timeregistrering, oppsett og innstillinger anbefaler vi hjelpesenterseksjonen om time. 

  • Handlingswidget

Dashboardet har en handlingswidget som viser hvor mange timer du har ført i dag, og trykk øverst i widgeten tar deg til timeføring. Ofte brukte timer vises nederst i widgeten. Disse er for raskest mulig timeregistrering, kun trykk på timen og legg til antall timer. Ofte brukte timer kan også starte stoppeklokken ved longpress (trykk og hold).

  • Plussknapp

Plussknappen på dashboardet tar deg direkte inn til registrering av en ny timeføring i dag. 

  • Uttrekksmeny

Timeregistrering fra uttrekksmenyen til venstre i appen tar deg til funksjonen timeføring i appen. Her kan timer registreres og godkjennes. Longpress (trykk og hold) på en registrert time gir valgene start stoppeklokke, kopier til neste dag eller kopier til resten av uken. I denne menyen kan du også enkelt bytte mellom klienter. 

  • Nyttige linker for utfyllende informasjon:

Brukertilgang til timeregistrering

Mer om timeinnstillinger

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse