Lønn

Innrapportering og utbetaling av honorar

For personer som kun skal ha utbetalt styrehonorar eller andre honorarer, må de opprettes som ansatte i Go og tilknyttes et arbeidsforhold av typen "Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner m.m."

I Go har vi forhåndsopprettet lønnsart 230 Honorar og 235 Styrehonorar som kan benyttes. Det kan også settes opp egendefinerte lønnsarter.

Den ansatte må ha et aktivt arbeidsforhold i perioden hvor honoraret utbetales og det skal sendes A-melding. Deretter kan arbeidsforholdet avsluttes i Go.  Hvis samme person skal ha honorar for samme styreverv ved en senere anledning, opprettes enkelt et nytt arbeidsforhold med ny startdato.

Hvis bedriften kun utbetaler styrehonorar én gang i året, og ikke kjører ordinær månedlig lønn, er det mulig å avslutte lønnsabonnementet de månedene det ikke skal utbetales eller rapporteres noe. Vær oppmerksom på at enkelte lønnsrapporter og -innstillinger ikke vil være synlige så lenge abonnementet ikke er aktivt. Historikken forsvinner ikke såfremt det er aktive abonnement på andre moduler i Go. De vil bli synlig igjen når abonnementet åpnes igjen.

Les mer her om hvordan man administrerer abonnementer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse