Nyheter i Go

Nyheter uke 34

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Kunderegister kan eksporteres i standardimport format.

Generelle forbedringer

 • Repeterende faktura reserverer ikke lenger ordrenumre uten å benytte det.

 

Finans

Generelle forbedringer

 • Rettet feil ved sortering på betalingsdato i betalingsoversikten og forfallsoversikten.

 

Lønn

Generelle forbedringer

 • Inntektsmelding:
  • Beregnet månedslønn benytter første fraværsdag for å beregne månedslønn ut fra de tre siste månedene med lønnskjøring. Beløpene systemet henter kan overskrives. Beløp som er redigert får tekst "egendefinert".
  • For ytelse sykepenger foreslår systemet beløp i feltet for "utbetalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden" når beregnet månedslønn er kalkulert. Det er mulig å redigere beløpet. Formelen er: (Beregnet månedslønn / 21,67 dager) * ukedager med fravær
  • Beregning av månedslønn og utbetaling i arbeidsgiverperioden for ansatte som er timelønnet følger samme beregning som for de ansatte som er fastlønnet. (Fordi PowerOffice ikke vet datoene som den timelønnede skulle ha jobbet i sykemeldingsperioden.)
  • Det er link til rapporten "Lønnsdetaljer" under beregningen av månedslønn. Rapporten viser alle lønnslinjer som er lønnskjørt i de tre månedene beregningen gjøres for.

 

Byrå/Klient Admin

Ny funksjonalitet

 • Arkiverte oppdrags arkivmapper kan nå inkludere dokumentasjon fra mappe i Go eller fra Min maskin. Dette gjøres ved å klikke på årstallet som ønskes dokumentert og velge ønsket funksjon.  

Generelle forbedringer

 • Klientvelgeren informasjon viser nå korrekt antall for ting som ikke er utført.

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse