Lønn

Lønnshistorikk

Det er enkelt å holde oversikt over lønnshistorikk og endringer i stillingsprosent med rapporten Lønnshistorikk. I PowerOffice Go kan lønn og stillingsprosent for ansatte oppdateres ved import eller ved direkte registrering på ansattkortet. Ansattkortet nås fra flere plasser, blant annet fra Lønnshistorikk-rapporten. I denne artikkelen vil vi vise registrering via ansattkortene. 

Registrering på ansattkortet:

Gå inn fra Meny > Kontakter > Ansatte > velg ansatt > Arbeidsforhold > velg arbeidsforhold:
mceclip2.png

Her er det en fane for å oppdatere lønn og en fane for å oppdatere stillingsprosent.

Velg "lønn" og trykk "legg til lønn":

mceclip0.png

Velg "type lønn" og legg inn "årslønn" og "fra og med" dato. Trykk ok:
mceclip1.png

Systemet beregner timelønn ut fra årslønnen som legges inn. "Fra og med" datoen som legges inn styrer når lønnen benyttes i lønnskjøring.

Eksempel:

Opprettes en lønnskjøring for den ansatte i eksempelet over med betalingsdato 30.08.2022, så vil årslønn 540.000,- ligge til grunn for beregninger og rapportering. Opprettes en lønnskjøring med betalingsdato 01.09.2022, så er det 550.000,- som benyttes.

 

Import av årslønn og timelønn :

Lønn kan justeres for flere ansatte samtidig ved å bruke standardimporten "lønnsjustering".

 

Rapport "Lønnshistorikk":

  • Rapporten gir deg en god oversikt over lønnen og stillingsprosenten til dine ansatte.
  • Alle ansatte med aktive arbeidsforhold kommer med i rapporten.
  • Arbeidsforhold som er avsluttet og ferdig rapportert kan hentes frem ved å hake av for "vis inaktive" 

Rapporten finner du under Meny > Rapportert > Lønn > Lønnshistorikk:

mceclip0.png

I rapporten er det en fane for "lønn" og en for "stillingsprosent".

mceclip1.png

Rapporten kan deles 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse