Lønn

Lønn under 1000 kr

  • Her må det opprettes en egen lønnsart. Gi denne et navn, må angis fordel til ingen og beskrivelse arbeidsinntekt under grensen for opplysningsplikt

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse