API

Diverse avklaringer rundt Mobile Worker integrasjonen

Blir jeg fakturert for timer som er overført via API fra mobile worker?

Timer overført via API integrasjoner til timemodulen, teller ikke forbruk per ansatt i timemodulen. Kun abonnement av modulen påløper. Gjelder for alle slike integrasjoner.

 

 

Vil ferie & fravær funksjonen i PowerOffice fungere sammen med mobile worker?

Det finnes per i dag ikke en API-løsning for ferie & fravær mellom Poweroffice og mobile worker. Her må man i så fall føre ferie & fravær i Poweroffice, og alt annet i mobile worker.

 

Vil timene som er overført fra mobile worker havne i fakturaforslag eller lønnskjøring i Poweroffice?

Nei, mobile worker flagger timene slik at de ikke havner i fakturaforslag eller lønn (de sender fortsatt lønnsgrunnlag direkte).Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse