API

Diverse avklaringer rundt Speedycraft integrasjonen

Hvordan får jeg registrert kostpris på ordrene i PowerOffice, jeg ser bare mulighet til å registrere inntekter fra ordene?

Vi har ikke solgte varers kost i PowerOffice i forbindelse med ordrer.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse