Lønn

Reversering av lønn

Det er mulig å reversere en lønnskjøring i Go, men da må følgende kriterier være oppfylt:

 • Det er kun den sist godkjente lønnskjøringen som kan reverseres. Er lønnskjøringen utbetalt, så er det ikke mulig å reversere den lengre.
 • Gå inn på siste godkjente lønn. Knappen for "reverser lønn" ligger nede til venstre: mceclip0.png 
  • Trykk reverser lønn + ok.
  • Innsendt a-melding reverseres (hvis det kommer en feilmelding her, kan man trykke på utropstegnet og trykke "fortsett").
  • Bilagsjournal reverseres.
  • Lønnskjøringen får ny status "utkast".
  • Reversering av lønn fjerner betalingslinjene som ligger klar for godkjenning under "betalinger venter på godkjenning".  
  • NB: Er betalingslinjene allerede godkjent slik at de ligger i forfallslisten, så banken kontaktes for å få stoppet utbetalingene. Deretter avvises lønnslinjene fra forfallsoversikten, før de kan fjernes fra godkjenningsbildet som forklart over.
 • Ligger det lønnskjøring med status "utkast" som siste lønn, så vil ikke "reverser lønn" muligheten være tilgjengelig i den siste lønnskjøringen med status "godkjent". Slettes lønnsutkastet, så vil det være mulig å reversere den siste lønnskjøringen som var godkjent frem til denne er betalt og avregningsretur er mottatt fra banken.
 • Lønnskjøring som er utbetalt kan ikke reverseres..
  • Løsningen blir da å opprette en ny lønn med lønnskjøring type "korreksjoner". Legg alle aktuelle lønnslinjer med motsatt antall/beløp som godkjent lønn, og registrer skattetrekk med lønnsart 810 "korrigering av forskuddstrekk".

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse