Byrå - Klient Admin

Arkiv - legge til tilleggsdokumentasjon utover Regnskapsdata på avsluttede kundeforhold


Det er mulig å legge til dokumentasjon som en regnskapsfører er forpliktet til å ta vare på i regi av avtale med kunden, eller som følge av oppbevaring av dokumentasjon som foretas elektronisk i systemet. 

Følgende tillegg kan legges til i prosessen "Avslutte kundeforhold":

  • Elektroniske bankutskrifter der kunden benytter seg av bankavstemming
  • Elektroniske A-03 meldinger
  • Bilags - PDFer
  • Saf-T fil

Tilleggsdokumentasjon lagres for samme regnskapsperiode som Regnskapsdata, og i samme arkivmapper. Krever rettighet til Arkivet, og minst leserettighet til Dokumentsenteret.

mceclip0.png


Det er også mulig å legge dette til i ettertid, så lenge klienten ikke er slettet i Poweroffice Go.
Funksjonen ligger under  "alternativer" på fanen Arkiv. Det er mulig å gjøre handlingen for flere kunder samtidig. Her kan en også laste ned all dokumentasjon fra arkivmappene for flere kunder samtidig. 

mceclip1.png

 

Validering av eksporten SAF-T regnskap

Ved inkludering av tilleggsvalget SAF-T regnskap eksporten foretar systemet en validering av om alle brukte kontoer på aktuell klient har tilknytning til en Standard SAF-T konto. Dette må ordnes før valget kan inkluderes i arkivmappen. Følg linken og sett  tilknytning, sett hake inn på nytt og sjekk at eksporten nå er i orden. 

mceclip0.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse