Nyheter i Go

Nyheter uke 37

Finans

Ny funksjonalitet

  • Det er nå mulig å velge mellom regnskapsgodkjente betalinger og ettergodkjenning i nettbank for de Eikabankene som er konvertert over til TietoEvry (per i dag gjelder det Odal Sparebank, Skue Sparebank og Grue Sparebank. Flere vil følge utover vinteren). Resterende Eikabanker har fortsatt påkrevd RgB.

Generelle forbedringer

  • Ved utbetaling fra reskontro settes nå bankkontofeltet blankt hvis kontakten har flere kontoer registrert i kontaktkortet. Dette er samme logikken som benyttes i bilagsføringen. Tidligere ble den eldste opprettede kontoen alltid valgt. Nå må bruker aktivt velge hvilken konto det skal betales til.

mceclip1.png

 

Lønn

Ny funksjonalitet

  • Det er nå mulig å kjøre lønn for en avdeling eller for virksomhet. Se vår hjelpeartikkel for mer informasjon.

mceclip0.png

 

Generelle forbedringer

  • Rapporten "importerte lønnsgrunnlag" har fått ny alternativ kolonne som viser dato for importen.

 

Regnskap

Ny funksjonalitet

  • Fordelingsnøkkel avdeling kan nå benyttes ved utgående fakturering

Generelle forbedringer

  • Rettet uregelmessighet som kunne oppstå ved manuell angivelse av fakturanummer i bilagsføring
  • Hake for utbetales slås automatisk på når et bilag ankommer bilagsmottaket som et manuelt bilag eller bankbilag og dette endres til et utlegg, leverandørfaktura eller leverandør kreditnota
  • Det er nå tillatt å redigere en egendefinert mva-kode som enda ikke er tatt i bruk
  • Rettet mulighet for å egendefinere reskontronummerseriene i klientveilederen

 

Quality

Generelle forbedringer

  • Midlertidig problem av visning av frister  på oversiktsbildet under Frister er nå løst

API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

Nye publiserte integrasjoner:

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse