Lønn

Lønnskjøring for avdeling eller virksomhet

I PowerOffice Go kan lønn kjøres for alle ansatte, en avdeling, eller for en virksomhet i en lønnskjøring. I denne artikkelen vil vi vise lønnskjøring for en avdeling. Lønnskjøring for en virksomhet vil fungere på samme måte som for en avdeling. 

Ønsker du å kjøre lønn for kun en avdeling, så trykk på pilen, og velg "Ny lønn for avdeling". 

mceclip0.png

 

Velg avdelingen du skal kjøre lønn for:

mceclip0.png

Go foreslår beskrivelse etter hvilke avdeling som er valgt. Beskrivelsen kommer også på lønnsslippen til de ansatte. Det er mulig å legge inn egendefinert beskrivelse.

mceclip0.png

 

De ansatte som har en avdelingstilknytning på ansattkortet vil komme med i lønnsutkastet for deres avdeling.

mceclip5.png

 

Oppretter du lønnsutkast for virksomhet, så er det ansatte som har arbeidsforhold knyttet mot den valgte virksomheten som kommer opp i lønnsutkastet.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse