Prosjekt

Prosjektliste

 

Prosjektlisten i GO er laget for å kunne gi en bedre oversikt over prosjektene. Ved hjelp av grafer med fargekoder så vil det være enkelt å se hvordan det går med prosjektene samlet sett.

 

Ved å gå på Meny > Prosjekter i GO vil du finne en liste over alle hovedprosjekter som er opprettet på klienten.

Listen består av flere faste kolonner som:

  • Kode
  • Prosjektnavn
  • Kunde
  • Prosjektleder
  • Fakturering
  • Timer mot budsjett
  • Fakturerbar %
  • Inntekt mot budsjett
  • Kostnader mor budsjett
  • Status

mceclip0.png

I tillegg kan det via den sorte kolonnehodet enkelt velges alternative kolonner

 

mceclip0.png

 

Det kan enkelt navigeres til delprosjektene fra denne listen, enten ved å trykke på tilhørende tall ved hovedprosjektnavnet eller ved å navigere seg til delprosjektene i toppmenyen:

 

mceclip0.png

 

Grafer i prosjektlisten

 

Denne prosjektlisten har grafer som gir et visuelt inntrykk av hvordan statusen er opp mot fastsatte budsjetter. 

NB! For at disse grafene skal vises og kunne brukes, så må det legges inn budsjett via prosjektkortet.

 

Kolonne Timer mot budsjett

Denne kolonnen med tilhørende graf illustrerer medgått tid opp mot budsjetterte timer.

Grå kolonne - Budsjetterte timer og den viser gjenstående hvis budsjettet ikke er overskredet

Grønn kolonne - Dette illustrerer Medgått tid, den faktiske tidsbruken på prosjektet

Rød kolonne - Viser overskridende timer i forhold til de budsjetterte timene

 

Får å se tall og forklaringer på grafen så må musepekeren hovre over grafene og da vil mer informasjon vises.

 

mceclip1.png

Kolonne Inntekter mot budsjett:

Denne kolonnen med tilhørende graf illustrerer faktiske inntekter på prosjektet opp mot budsjetterte inntekter.

Grå kolonne - Budsjetterte inntekter og viser gjenstående hvis budsjettet ikke er overskredet.

Blå kolonne - Viser faktiske inntekter på prosjektet

Rød kolonne - Viser overskredet inntekter i forhold til budsjettert

mceclip2.png

Kolonne Kostnader mot budsjett

Denne kolonnen med tilhørende graf illustrerer faktiske kostnader på prosjektet opp mot budsjetterte kostnader.

Grå kolonne - Budsjetterte kostnader og viser gjenstående hvis budsjettet ikke er overskredet

Oransje kolonne - Viser faktiske kostnader på prosjektet

Rød kolonne - Viser overskredet kostnader i forhold til budsjettert

 

mceclip3.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse