Prosjekt

Dashboard for prosjekter

Både Hoved- og delprosjektene har hvert sitt dashboard med tilhørende widgeter og rapporter.

For å navigere seg til dashboardene så må det i Hovedprosjektlisten eller delprosjektlisten trykkes på navnet til prosjektene. Disse har en blå link.

 

mceclip0.png

Oversikt

I oversikten på dashboardet ligger det 4 widgeter som viser nøkkelinfo om prosjektet.

Disse er:

  • Info om prosjektet
  • Timer
  • Faktureringsgrad
  • Inntekter og Kostnader

Alle blå linker i widgetene leder videre inn i rapporter eller prosjektkort for mer detaljert informasjon

 

mceclip1.png

Det ligger 4 rapporter i en egen meny som dere finner øverst i dashboardet.

 

mceclip0.png

 

Disse er:

Disse rapportene vil dere også finne ute i rapportmenyen: Meny > Rapporter

I tillegg ligger det også i denne toppmenyen Dokumenter og Delprosjekter

 

mceclip1.png

 

  • Dokumenter - Dokumentsenter for prosjekt. Her kan dokumentasjon lagres direkte på prosjektet. Dette seg være avtaler, kontrakter eller annen viktig dokumentasjon som ønskes lett tilgjengelig.

 

mceclip0.png

  • Delprosjekter - egen liste for delprosjekter finnes også på prosjektdashboardet. Denne listen er akkurat den samme som dere finner ute i menyen på selve prosjektlista

 

mceclip2.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse