Prosjekt

Delprosjektliste

 

Navigering fra Hovedprosjektlisten til Delprosjektlisten kan gjøres på to måter:

  • Gå til toppmeny i prosjektlisten og trykk på "Delprosjekter"

mceclip0.png

  • Trykk på tallene ved siden av Hovedprosjektnavnet som indikerer tilhørende antall delprosjekter

 

mceclip0.png

Delprosjektlisten vil automatisk være filtrert på det hovedprosjektet som var merket i hovedprosjektlisten.

 

mceclip1.png

Delprosjektlisten har samme kolonner og søkefelt som hovedprosjektlisten.

Denne listen skiller seg ut fra hovedprosjektlisten ved at det er mulig å få frem alle delprosjekter på tvers av klienten. Det vil si at fjernes hovedprosjektet fra filteret, så vil alle delprosjektene vises. 

 

mceclip2.png

 

Dette gir også mulighet til å få frem alle delprosjektene som tilhører en prosjektleder.

Ved å sette inn en prosjektleder i filteret, så vil alle delprosjektene som tilhører denne prosjektlederen vises.

 

mceclip3.png

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse