Finans

Utbetaling fra reskontro

I tillegg til å sende fakturaer til autoriseringsmenyen fra bilagsføringen, er det også mulig å utbetale bilag direkte fra reskontro.

Dette kan gjøres i alle reskontrorapportene, men vær oppmerksom på at knappen kun er aktiv dersom du står i åpen post-listen med datofilteret satt til dagens dato, og har markert en linje med en kreditpostering.

mceclip0.png

Denne funksjonen kan brukes ved tilbakebetaling av feilinnbetalinger fra kunder, utbetaling av manuelle bilag, kreditnotaer til kunder o.l.

Ved å markere ønsket bilag og trykke utbetal vil du få opp en dialogboks med ulike valg for utbetalingen.

mceclip2.png

Betal til konto:

Du kan velge hvilken av kontaktens kontoer betalingen skal gå til. Dersom kontakten kun har én konto registrert, vil denne velges automatisk. Har kontakten flere kontoer registrert vil kontofeltet være tomt om man må manuelt ta stilling til hvilken konto som skal benyttes.

Betal fra konto:

Du kan også velge hvilken av klientens kontoer betalingen skal gå ut fra. Driftskonto vil bli valgt som default, men i nedtrekksmenyen har du mulighet til å velge alle kontoer som har registrert utbetalingstjeneste. OBS: man kan ikke velge å utbetale fra skattetrekkskontoen.

Dersom du forsøker å utbetale noe fra en reskontro som er tilknyttet klientansvar, vil også bankkontoer registrert med klientansvar være mulige å velge som utbetalingskonto. For alle andre reskontroutbetalinger, vil klientkontoer bli holdt utenfor nedtrekkslisten.

KID eller melding:

Her er det mulig å velge om utbetalingen skal sendes strukturert (med KID-nummer) eller ustrukturert (med melding) til banken.

  • Dersom det forsøkes å utbetale en leverandørfaktura eller en kundekreditnota direkte fra reskontro, og fakturaen eller kreditnotaen er bokført med KID, vil dette KID-nummeret automatisk fylles ut i KID-feltet
  • Det er kun mulig å sende manuelle bilag, bankbilag og direkte utbetalinger fra OCR-transaksjoner (i eksempler med feilinnbetalinger eller dobbeltbetalinger) med melding til mottaker. Dersom en reskontropost er definert som en faktura eller kreditnota vil den bli kodet som en strukturert melding uavhengig av hva som ligger i feltet for KID eller melding. Det vil si at hvis man legger en melding på en leverandørfaktura, så vil ikke mottaker få den. Mottaker vil få informasjon om det aktuelle fakturanummeret, hvis ikke KID er lagt inn.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse