Nyheter i Go

Nyheter uke 39

 

Regnskap

Ny funksjonalitet

 • Bilag som reverseres eller korrigeres med korreksjonsbilag blir nå merket med hendelsen i rapportene hovedbok og bilagsjournal.
 • Kundefilter i alle faktura listevisninger (utkast, bekreftet, repeterende, ubetalt og betalt)

Generelle forbedringer

 • Utbetalingsstatus hentes nå fra leverandørkort når et bilag ankommer bilagsmottaket som et manuelt bilag eller bankbilag og dette endres til en leverandørfaktura eller leverandør kreditnota.

Time og prosjekt

Ny funksjonalitet

 • Ny prosjektside kommer ut til alle klienter i GO. Denne nye prosjektsiden har en ny prosjektliste med noen endringer. Nå kan du få frem grafer for Inntekter mot budsjett, Kostnader mot budsjett og timer mot budsjett. NB! Ny prosjektliste erstatter den gamle listen! Her kan dere lese mer om prosjektliste.
 • Prosjektlista viser oversikt over hovedprosjektene og det er en enkel navigering til liste over delprosjekt. Her kan dere se en hjelpevideo av navigering i ny prosjektside og artikkel om delprosjektliste.
 • I den nye prosjektsiden har vi også laget eget dashboard for hver prosjekt. Her kan dere se widgeter over nøkkelinfo og en del rapporter er tilgjengeliggjort fra egen meny inne på dashboardet. Her kan dere lese mer om prosjektdashboardet.
 • Det er nå mulig å legge inn trekk av pause i timeregistreringen. Innstillinger for dette finner under Meny > Innstillinger > Timeinnstillinger. Trekk av pause kan legges inn både på web og mobil. NB! Denne funksjonen er i første omgang tiltenkt de bransjene som ikke har pause inkludert i sin arbeidsdag. Mer informasjon finner dere her.

Lønn

 • Skattemessig bosatt kan legges til på den enkelte ansattes arbeidsforhold under "spesifikasjon".
  mceclip0.png
 • Skattemessig bosatt kan legges til på lønnslinje i lønnsutkastet. mceclip2.png
 • Ny alternativ kolonne for "sluttdato" i oversikten meny -> Kontakter -> Ansatte.
 • Rapporten "importerte lønnsgrunnlag" viser nå også reiseregninger.
API

Endringer og nye funksjoner vil bli publisert som en changelog her.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse