Timeføring

Trekk av pause i timeregistreringen på web og mobil

 

Det er mulighet i Go for å legge inn trekk av pause.

Gå på Meny > Timeinnstillinger og så på fanen Generelt. Her kan det hukes av for Pause

NB! Trekk av Pause må være aktiv på web for å kunne brukes på mobilen.

 

mceclip0.png

 

Når denne er aktivert så vil det vises en egen boks med pause i timeregistreringen på web

NB! Det kan bare legges inn trekk av pause i dagsvisning og i hurtigvisningen! og det kan bare legges inn pause når klokkeslett er lagt inn!

 

mceclip1.png

 

Eksempel på bruk av Pause på web:

Det legges inn et klokkeslett fra 0800 - 1600. Så legges det inn en halvtimes pause (30 minutter). Da vil medgått tid automatisk beregne seg til 7,5 timer for denne dagen:

 

mceclip2.png

 

I dagsvisningen vil pausen vises som egen sumlinje under registreringen:

 

mceclip4.png

 

I hurtigregistreringen vil pausen vises ved en egen summering nederst i bildet på samme linje som andre summeringer:

 

mceclip5.png

 

 

 

Video som viser hvordan trekk av pause legges inn på mobil:

 

 

 

 

 

Trekk av pause i Timegodkjenningen

Når en ansatt har satt trekk av pause på en timeregistrering eller flere, så vil disse summeres opp i Timegodkjenning. Skal en kunne se detaljene bak pausene f.eks dag for dag, så må en gå videre inn i den ansattes timeliste for å de dette.

 

mceclip1.png

 

 

Trekk av Pause i rapporten Timetransaksjoner

Når det er satt trekk av pause på en timeregistrering, så vil denne kunne ses i rapporten timetransaksjoner. Da vil denne vises som en egen kolonne der.

NB! Trekk av pause kan ikke redigeres fra denne rapporten.

 

mceclip0.png

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse