Lønn

Manuell import/opplasting av skattekort

Det er mulig å manuelt laste opp skattekort i Poweroffice basert på RF-1211 skjemaet. Se veiledning med bilder:

 

Når bestillingen fra PowerOffice ligger i innboksen i Altinn:
mceclip0.png

Last ned filen.

mceclip1.png

 

Filen må unzippes og lagres før den kan importeres inn i PowerOffice

mceclip2.png

Når filen er unzippet ("pakket ut") så kan den importeres

 

Meny -> Import - > Last opp -> Skattekort

mceclip3.png

Velg fil og legg til Skattekortfilen

mceclip4.png

Last opp

mceclip5.png

Importer

Ja, jeg er sikker

mceclip6.png

 

 

Ligger det ikke en bestilling fra PowerOffice i innboksen i Altinn, så kan kunden bestille skattekort direkte i Altinn.

Trykk Nytt skjema

Søk på "skattekort"

Velg RF-1211

mceclip7.png

Trykk inn på denne, og legg inn:

mceclip9.png

Kontroller skjema

Videre til innsending

Send inn

Fil kommer i innboks

mceclip10.png

Filen må som over unzippes og lagres før den kan importeres inn i PowerOffice.

 

Nice to know:

  • Skattekort for ansatte som ikke er opprettet i PowerOffice blir ikke importert
  • Det kommer ikke varsel hvis det i filen er med skattekort for ansatte som ikke er opprettet i PowerOffice
  • De ansatte som finnes i Go og er angitt i filen vil få oppdatert skattekortet sitt med mindre det er identisk som det som allerede ligger på den ansatte. 
  • Man vil kunne se hvem som har blitt oppdatert ved å se på "Skattekort oppdatert" kolonnen i ansatteoversikten.Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse